Sempozyum Çağrısı;

Bu sempozyum, tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Muharebeleri’ ni akademik bir şekilde ele alarak yurdumuzun birçok üniversitesinde öğrenim gören öğrenci arkadaşlarımızın akademik havayı tatması açısından büyük önem arz etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği olarak gördüğümüz üniversite gençliğinin Çanakkale Muharebeleri gibi büyük önem taşıyan bir alanda akademik çalışmaları ve uğraşları, bilinmezliklerle dolu bu alan için çok önemlidir. Çanakkale Muharebeleri’ nin her yönüyle ele alınacağı bu sempozyuma katılımınız öncelikle Çanakkale, ardından siz değerli katılımcımız açısından her anlamda hayırlı olacağı kanısındayız.

İlgili akademisyenleri, araştırmacıları ve öğrencileri bir araya getirecek bu sempozyumun Çanakkale Muharebeleri ile ilgili yeni bilimsel bilgi ve düşüncelerin üretimine katkı yapması ve yeni bakış açıları sunması beklenmektedir.

ÖNEMLİ TARİHLER

İlan Tarihi: 28 Kasım 2016

Son Başvuru Tarihi: 13 Ocak 2017

Bildiri Kabul Tarihi: 27 Ocak 2017

Bildirilerin Son Gönderim Tarihi: 24 Mart 2017

Kabul Edilen Bildirilerin Duyuru Tarihi: 31 Mart 2017

Sempozyum Tarihi: 26-28 Nisan 2017

Başvuru Kayıt Formu
Metin Kuralları ve Örnek Özet
Bildiri Yazım Kuralları
Bildiri Başlık ve Konuları
Sempozyum Afişi