15.03.2015 - { 05:35 }
Osmanlıca Birimi

Osmanlıca Birimi, Çanakkale Muharebeleri sırasında tutulan Osmanlıca belgeleri     (subay günlükleri, asker mektupları vb.) savaş sonrasında komutanların ve muhabirlerin yazmış olduğu kitap, makale gibi metinleri günümüz Türkçesine çevirerek güvenilir bilgiyi elde etmeye çalışmaktadır. Ayrıca Topluluğumuzun düzenlediği etkinliklerde rastladığımız,  yeri geldiğinde eski bir mezar taşı, yeri geldiğinde tabya ve bataryalardaki Osmanlıca yazıları günümüz Türkçesine çevirerek üyelerimizi bilinçlendirip karanlık kalan noktalar konusunda üyelerimizi aydınlatmaktadır.