15.03.2015 - { 05:35 }
İngilizce Birimi

İngilizce Birimi, Çanakkale Muharebeleri sırasında tutulan İngilizce belgeleri(subay günlükleri, asker mektupları vb) savaş sonrasında komutanların ve muhabirlerin yazmış olduğu kitap, makale gibi metinleri Türkçeye çevirerek yabancıların gözüyle Çanakkale Muharebeleri’ne ışık tutmaya çalışmaktadır. Birimimiz bu doğrultuda 2008 yılında “Çanakkale Cephesinden Anzac Günlükleri” ve 2011 yılında “25 Nisan 1915’ten Raporlar ve Günlükler” adlı iki kitap çıkarmıştır.