15.03.2015 - { 05:34 }
Fotoğrafçılık Birimi

Topluluğumuzun Fotoğrafçılık Birimi’nin alanı, adından da anlaşılacağı üzere fotoğraflardır. Bu fotoğraflar Çanakkale Savaşları’na dair orijinal savaş fotoğrafları ve etkinliklerde çekilen günümüz fotoğraflarıdır. Bu birimin amacı Çanakkale Savaşları’na dair orijinal savaş fotoğraflarının araştırmasını yaparak arşivlemek ve kendi arşivimizde bulunan bu fotoğraflardan gerektiğinde “Fotoğraf Sergisi” oluşturmaktır.  Bu fotoğraflarla Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk çocuğu, ecdâdını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır!” sözünden hareketle Çanakkale Muharebeleri’ni genç kuşaklara anlatabilmek adına ilk ve ortaöğretim kurumlarında fotoğraf sergileri açarak bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. Sadece öğrencilere değil halka da sergiler açarak Çanakkale sevgisini daha geniş kitlelere aşılamak amacındadır. Ayrıca etkinliklerde fotoğraf çekimi yapmak ve bu fotoğrafların düzenli bir şekilde arşivini yapmak da birimin görevleri arasındadır. Çekilen bu fotoğraflardan en güzelleri seçilerek haftanın fotoğrafıyla birlikte Topluluk odasındaki birim panosunda diğer arkadaşlarla paylaşılır, anılar hep taze kalır.