Basın - Halkla İlişkiler Birimi

Basın Halkla İlişkiler Birimi bütün kurumlarda olduğu gibi Topluluğumuzda da önemli bir konumda olan “Basın ve Halkla İlişkiler” kavramlarının gerekliliklerini üzerine vazife olarak almıştır. Topluluk haberlerinin düzenlenmesi, etkinliklerimizin basına ve halka duyurulması, basının güncel olarak takip edilmesi ve yerel-ulusal basında gerek Çanakkale Muharebeleri gerekse Topluluğumuzla ilgili çıkan haberlerin takibi, Topluluk odamızdaki “Basın Panosu”nun güncellenmesi, Topluluk üyeleri ile anlık röportajlar ve Topluluğun geneline periyodik aralıklarla yapılmak üzere anketler hazırlamak bu birimimizin görevlerindendir. Topluluk etkinliklerine basın mensuplarının çağırılması ve etkinlik süresince ilgilenilmesi de sorumlulukları arasındadır. Basın Halkla İlişkiler Birimi, Topluluğun daha çok tanıtım kanadında yer almaktadır.