15.03.2015 - { 05:10 }
Sıkça Sorulan Sorular

Yönetim kurulu nasıl seçilir?

Cevap: Topluluk Başkanı ve Yönetim Kurulu tarafından, Topluluğu yönetmek ve topluluk faaliyetlerini daha rahat yürütmek için; Topluluğun amaç ve ilkelerini benimseyen, özveriyle çalışan verilen görevleri eksiksiz yerine getiren üyeler içerisinden, yönetim kurulu toplantısında, yönetim kurulunun salt çoğunluk oyları ve Akademik Danışmanın onayıyla seçilir.

Başkan nasıl seçilir?

Cevap: Görevdeki başkan, yerine düşündüğü adayı Akademik Danışman’a sunar. Akademik Danışman’ın yeni başkan adayını kabul etmesi durumunda, yeni başkan yeni Yönetim Kurulu Üyeleri’ne açıklanır.

Yönetim kurulu kimdir? Ne iş yapar?

Cevap: Yönetim Kurulu Topluluğun beyin takımıdır. Başkanın verdiği sorumluluklar çerçevesinde Topluluğu, topluluğun amaçları ve hedefleri doğrultusunda bir adım öteye götürmeye çabalar.

Topluluğa üye olurken birim seçmek şart mı?

Cevap: Evet şarttır. Çünkü topluluk çatısını oluşturan organlar birimlerdir.

Genel üye ve/veya Birim Toplantılarına gelmek mecburi mi?

Cevap: Hayır. Mecburi değil. Biz burada yaptığımız her işi gönüllülük esasına dayanarak yapıyoruz.

Toplantılara düzenli gelmezsek, topluluktan atılır mıyız?

Cevap: Hayır. Böyle bir şey söz konusu değil. “Siz topluluğa ne kadar gelirseniz topluluktan o kadar kendinize bir şeyler katarsınız.” Felsefesi ile hareket etmekteyiz.

Üye kayıt formunu kendimiz evde doldurup getirebiliyor muyuz?

Cevap: Hayır. Üye kayıt formu bir yönetim kurulu üyesinin gözetimi altında doldurulur.

Üye kayıt formunu neden dolduruyoruz?

Cevap: Topluluğumuz; üniversite bünyesinde bulunan bir öğrenci topluluğu olduğu için, her şeyin kayıt altında tutulması gerekmektedir. Ayrıca yapılan etkinlik ve faaliyetlerden sizi haberdar edebilmek için bu bilgiler alınmaktadır.

Etkinliklere katılmak için üye olmak şart mı? Neden?

Cevap: Evet. Yaptığımız her türlü etkinlik ve de faaliyetlerde belirli bir düzen, belirli bir nizam ve de karışıklık olmaması adına etkinliklerimize sadece topluluğumuzun üyeleri katılabilmektedir. Ayrıca bu etkinliklerde sorumluluk toplulukta olduğundan, öncesinde kişilerin kendi rızası ile topluluğa üyelik kaydını yaptırmış olması gerekmektedir. 

Yapılan etkinliklere kim karar veriyor?

Cevap: Topluluk Başkanı önderliğinde Yönetim Kurulu karar vermektedir. Daha sonrasında Akademik Danışman’ın onayı alınmaktadır.

Yönetim kurulu bütün etkinliklere gelmek zorunda mı?

Cevap: Önemli bir mazereti olmadığı sürece etkinliklere katılmak zorundadır.

Etkinlik takvimi neye göre belirleniyor?

Cevap: Öncelikle Çanakkale Muharebelerinde yaşanan olayların tarihine göre. Üniversitenin akademik takvimine göre. İklim şartlarına göre.

ÇSATT’ın oluşturduğu etkinlikleri, şehitlik ziyaretlerini, diğer toplulukların oluşturduğu şehitlik ziyaretlerinden ayrıcalıklı kılan nedir?

Cevap: ÇSATT; şehitlik ZİYARETlerini ecdadını, dedesini, atasını ziyaret etmek, yâd etmek için yapar. Maddi bir çıkar elde etmek için değil.

Topluluğun Logosunun anlamı nedir?

Cevap: Havada çarpışmış iki mermi ve arka fonda güneş ve ateşi temsil eden renklerden oluşmaktadır. Logomuzda, ihtimali çok düşük bir olay olan mermilerin havada çarpışması; bizlere Çanakkale Muharebelerinin ne denli çetin geçtiğini göstermektedir. Mermilerin arkasında yer alan alev; Çanakkale Muharebelerinin ülkemiz için canı pahasına verilen mücadeleyi ve milletimizin bağrına düşen ”koru” yansıtmaktadır. Alevlerin üzerinde biriken bulut kümesi ise bu hengâme ortasında üzerimize çökmüş olan ümitsizliği ve kurtuluş arayışı içerisinde olduğumuzu anlatır. Bulutların üzerinden yükselip bizleri aydınlatan güneş ise bütün imkansızlıklara rağmen milletin geleceği için canını kanını hiç düşünmeden feda eden şanlı ecdâdı ve İstiklâl Harbi’nin neticesinde müteakiben kurulacak “CUMHURİYET’i” anlatmaktadır.

Fotoğrafçılık birimi sergide kullanmış olduğu fotoğrafları nereden temin etti? Fotoğrafların gerçeklik derecesi nedir?

Cevap: AWM (Australian War Museum), TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri), İWM (İmperial War Museum), yazılı harp rapor ve kaynaklarından, ATASE (Askeri Tarih ve Stratejik Etüt)’den temin etmiştir.

Şiir-Tiyatro Biriminde görev alacak olan arkadaşlarda aranan herhangi bir özellik var mı?

Cevap: Hayır herhangi bir özellik aranmamaktadır. Gönüllü olması yeterlidir.

Şiir-Tiyatro Biriminin hazırlamış olduğu tiyatroların senaryolarını hazırlayanlar kimler?

Cevap: ÇSATT Yönetim Kurulu ve Şiir-Tiyatro birimi üyeleri.

Arazilere gidilmeden önce rotayı kimler nasıl belirliyor?

Cevap:  Gidilecek yerlerin Çanakkale Muharebelerindeki durumuna ve gidilen arazinin hakim noktalarına göre, Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından belirleniyor. Önceden gidilip keşif yapılıyor.

Topluluk Odasındaki Kütüphane neden var?

Cevap: Çanakkale Muharebelerini kulaktan dolma bilgilerle değil, kendimiz okuyarak öğrenmek için var.

Topluluk Kütüphanesi’ndeki kitaplar nereden temin edildi?

Cevap: 12 yıllık bu köklü topluluğun kendi imkanları çerçevesinde ve dışarıdan güvenilir kaynaklardan alınan hediye kitaplar sayesinde kütüphanemiz oluşturuldu.

Topluluk Kütüphanesi’ndeki kitaplar neye göre derecelendiriliyor?

Cevap: Kitapların içeriğindeki bilgi seviyesine göre

Üye olmak için odaya gelmek zorunlu mu?

Cevap: Üye kayıtlarımız odamızda yapılmaktadır. Bu yüzden odaya gelmek zorunludur. Sadece dönem başlarında tanıtım masalarında da üye kaydı yapılmaktadır.

Topluluğun mali bir geliri var mı?

Cevap: Hayır yok.

Terzioğlu Kampüsü’nde bir oda açılabilir mi?

Cevap: Gerekli imkan ve de uygun şartlar oluştuktan sonra elbette açılabilir.

Topluluk müzesindeki materyaller nereden temin edildi?

Cevap: 12 yıllık bu köklü topluluğun yaptığı arazi gezileri ve Şehitlik ziyaretleri esnasında üyelerimizin bulduğu materyallerdir.  

Daha önce topluluğumuzun süreli yayınlarından olan Şehit’ten Kale’ler adlı dergimizin önceki sayılarında çıkan bir makale tekrar araştırılıp yeni düzenlemeler yapılarak yeni çıkacak dergide yayınlanabilir mi?

Cevap: Elbette. Çünkü her geçen gün tarihimizdeki karanlık noktalar aydınlatılmakta ve yeni bilgiler gün ışığına çıkmakta. Bu yeni bilgiler doğrultusunda elbette daha önce yazılmış olan bir makale tekrar yazılabilir. 

Bir üye topluluktan nasıl çıkarılır?

Cevap: Topluluğun düzenini bozan üye, yönetim kurulu, üye sorumlusu veya başkan tarafından uyarılır. Bu üyenin hal ve hareketlerinde hala bir değişme olmuyorsa, ÇSATT disiplin kurulu (Başkan ve üye sorumlusu) üyeyi topluluktan ihraç eder.

Mezun üye nasıl oluyor?

Cevap: Öğrenim süresi boyunca ÇSATT’taki devamlılığını sürdüren ve en önemlisi son sınıfında hala ÇSATT üyesi olan kişi mezun üye sıfatını alır.

Topluluk sayfasındaki Çanakkale paylaşımlarındaki İngilizce çeviriler kim tarafından yapılmaktadır?

Cevap: Topluluğumuza üye, ileri derecede İngilizce bilen kişiler tarafından söz konusu çeviriler gerçekleştirilmektedir.

Toplulukta neden birimler var?

Cevap: Topluluğumuzdaki birimleri bir elin parmaklarına benzetebiliriz. Her birimin farklı bir işlevi olup farklı açılardan aynı amaca hizmet etmektedir.

Oda nöbeti neden var, oda nöbetini tutmak mecburi mi?

Cevap: Topluluk odasında nöbet tutma zorunlu değildir. Ancak söz konusu Topluluk Odası uzaktan bakıldığında basit bir, dört duvara sahip yapıya benzese de içerisinde bulunan gerek sıcak dostuluklar, muhabbetler veya objeler ile birlikte buraya teşriflerini sunan bir üyey 1915 yılındaki Çanakkale havasını yaşatmaktadır. İşte tüm bunları yaşamak isteği ile buraya gelen bir üye, burayı sahiplenen bir üye için Topluluk Odası ev gibidir. Dolayısıyla ev saibi için bu evin gelen misafirlerinin karşılanması, bu evin temiz tutulması ve konuklar ile Çanakkale Muharebleri eşliğinde hoş sohbetin hoş sohbetin gerçekleştirilmesi konuları çok önemlidir. İşte tüm yukarıda bahsedilen bu konular Topluluk Odası için Oda Nöbetini gerekli tutmuştur.

Oda nöbet çizelgesine yazılan nöbet her hafta geçerli midir?

Cevap: Evet geçerlidir.

Fotoğrafçılık Birimi’ni seçmek için fotoğraf makinamız olmak zorunda mı?

Cevap: Hayır.

Oda ne zamandan beri var?

Cevap: Topluluk odası, Topluluğun kurulduğu 18 Nisan 2003 tarihinden beri bulunmaktadır.