15.03.2015 - { 05:07 }
Üye Olabilmek İçin...

**Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ’nde öğrenim gören her öğrenci Topluluğumuza üye olabilir.

**Gerek Topluluk odasına gelerek gerekse belli zamanlarda açtığımız tanıtım masalarında üye formunu doldurup Yönetim Kurulu ‘na sunmasıyla üye olabilir.

**Daha önce üye olan öğrencilerin; her öğretim yılı başında tekrar üyelik formunu güncelleyerek üye olması gerekmektedir.

**Topluluğun amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmayı kabul eden her öğrenci Topluluğa üye olabilir.

**Disiplin cezası almış ve/veya yüz kızartıcı suç işlemiş öğrenciler Topluluğa üye olamaz.

**Herhangi bir yasa dışı örgütle bağı olan kişiler Topluluk üyesi olamaz.

**Topluluğa Üye olmak isteyen kişiler; Üye formunu bizzat kendileri doldurmak zorundadır.

**Üye kayıt formundaki zorunlu bilgileri (Okul Numarası, Telefon Numarası, İmza, Birim seçmek) eksik dolduran kişilerin üyelikleri Topluluk Başkanı ve Akdemik Danışman tarafından onaylanmayacaktır.

**Topluluktan mezun olmuş üyeler; Topluluğun adını lekeleyecek siyasi, maddi ve manevi menfaat vb. hareketlerde bulunmadığı takdirde istedikleri zaman üye kayıtlarını yenileyebilirler.

**Yukarıdaki şartların herhangi birini sağlamayan kişiler Topluluk üyesi olamaz.