15.03.2015 - { 04:56 }
Topluluk Tüzüğümüz
 1. TOPLULUĞUN ADI, ADRESİ VE LOGOSU
  1. TOPLULUK ADI:

Çanakkale Savaşları Araştırma ve Tanıtma Topluluğu

 1. TOPLULUĞUN KISA ADI:
  1. TOPLULUK ADRESİ:

ÇOMÜ Eğitim Fakültesi, Anafartalar Kampüsü, Topluluk Evi ÇSATT. 17100 Merkez/ÇANAKKALE

 1. TOPLULUK LOGOSU:

Topluluğun logosu havada çarpışmış iki mermi ve arka fonda güneş ve ateşi temsil eden renklerden oluşmaktadır. Logomuzda, ihtimali çok düşük bir olay olan mermilerin havada çarpışması; bizlere Çanakkale Muharebeleri’nin ne denli çetin geçtiğini göstermektedir.

Mermilerin arkasında yer alan alev; Çanakkale Muharebeleri’nin ülkemiz için canı pahasına verilen mücadeleyi ve milletimizin bağrına düşen koru yansıtmaktadır.

Alevlerin üzerinde biriken bulut kümesi ise bu hengâme ortasında üzerimize çökmüş olan ümitsizliği ve kurtuluş arayışı içinde olduğumuzu anlatır. Bulutların üzerinden yükselip bizleri aydınlatan güneş ise bütün imkânsızlıklara rağmen milletin geleceği için canını-kanını hiç düşünmeden feda eden şanlı ecdâdı ve İstiklâl Harbi’nin neticesinde müteakiben kurulacak “CUMHURİYET ’i” anlatmaktadır.

 

 1. AMACI
  1. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Anafartalar Kahramanı Gâzi Mustafa Kemâl ATATÜRK 'ün ilke ve devrimleri doğrultusunda hareket etmek, aziz Atamızı ve vatanı, bayrağı, milleti, dini uğruna canlarını seve seve veren kahraman askerlerimizi unutmamaya, unutturmamaya çalışmak, atalarımıza olan borcumuzu ekip çalışmasıyla onları yâd ederek göstermek.
  2. Genelde Birinci Cihan Harbi, özelde Çanakkale Muharebeleri’nde; yaşanan muharebeleri ve Türk cephelerini araştırmak, tanıtımını yapmaktır. Ayrıca tüm şehit ve gazilerimizin anılarını, izlerini araştırmak ve onları yaşatmak üniversitemiz öğrencilerine, gençliğe, kamuoyuna tanıtmaktır (Şehitlik ziyaretleri, arazi gezileri, fotoğraf sergileri, şiir dinletileri, tiyatro vs.).
  3. Yapılan etkinliklerle öğrencilerin verimli ve faydalı vakit geçirmeleri, ayrıca bu etkinlikler esnasında üyeleri grup çalışmasına yönlendirme, birbirini tanımayan üyeler arasında sıcak, samimi bir ortam oluşmasını sağlamak ve kaynaştırıcı rol oynamak.
  4. Çanakkale Muharebeleri ile ilgili yerel ve ulusal basında çıkan haberleri takip etmek ve bu haberlerin doğruluğunu teyit etmek; doğru olmayan haberlerin doğrusunu ortaya koymak ve kamuoyu ile paylaşmak.
  5. Öğrencilerin ders dışı faaliyetlerini, Öğrenci Topluluğu Yönergesi 'ne göre planlı ve organize bir şekilde sürdürmesini sağlamak.
  6. Üniversitenin sosyal aktivitelerinin artmasına katkı ve kendisine güvenen, girişimci, sorumluluk bilinci kazanmış, millî ve mânevî değerlerine sahip bireyler yetiştirmek.

 

 1. SOSYAL, KÜLTÜREL ETKİNLİKLER VE YAYINLARIMIZ
  1. ŞEHİTLİK ZİYARETLERİ
   1. Gelibolu Yarımadası Şehitlik Ziyareti
   2. Gelibolu Yarımadası Gece Şehitlik Ziyareti
   3. Anadolu Yakası Şehitlik Ziyareti
   4. Anafartalar Şehitlik Ziyareti
   5. 19 Mayıs Gece Yürüyüşü
  2. SAVAŞ ALANLARINDA ARAŞTIRMA GEZİLERİ
   1. Gelibolu Yarımadası Kuzey Bölgesi Arazi Gezisi
   2. Gelibolu Yarımadası Güney Bölgesi Arazi Gezisi
   3. Gelibolu Yarımadası Anafartalar Bölgesi Arazi Gezisi
   4. Tabya ve Batarya Gezileri
  3. ÜLKEMİZİN TARİHÎ ŞEHİRLERİNE KÜLTÜR GEZİLERİ
  4. AKADEMİK ETKİNLİKLER
   1.  Bilgi Şöleni, Panel, Konferans vs.

 

 1. SANATSAL ETKİNLİKLER
  1.  Tiyatro, şiir dinletisi, fotoğraf sergisi vs.
 2. SÜRELİ YAYINLAR
  1.  Şehitten Kale’ler Dergisi
 3. BİLİMSEL YAYINLAR
  1.  Düzenlenen bilgi şöleni ve panel kitapları (18 Mart Deniz Zaferi, Anzak Günlükleri, 25 Nisan 1915’ten Raporlar ve Günlükler, Çanakkale 1915 Paneli)
 4. KÜLTÜREL YAYINLAR
  1.   Şiir-Tiyatro birimi tarafından sergilenen oyun metinleri
  2.  Topluluk birimleri tarafından hazırlanan veya çevrilen kitaplar
  3.  Üyeler tarafından yazılan şiir, hikâye vs. kitapları

 

 1. TOPLULUK ORGANLARI GÖREV VE YETKİLERİ
  1. AKADEMİK DANIŞMAN:
   1. Topluluk çalışma esaslarının hazırlanmasına yardımcı olan ve faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde kadrolu öğretim elemanıdır.
   2. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu‘nun başkanıdır.
   3. Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar üç gün içerisinde kendisine ulaştırılır.
   4. Yönetim Kurulunca alınan kararlar akademik danışmanın onayından geçmeden uygulanamaz.
   5. Topluluğun her türlü etkinlik ve faaliyetlerinde en yetkili olan kişisidir.
   6. Topluluğun her türlü belge ve evraklarında imza sahibi olan kişidir.
   7.  Yönetim kuruluna aday olarak gösterilecek üye, akademik danışmanın onayından geçer.
   8. Topluluğu açıp kapama yetkisine sahiptir.
  2. TOPLULUK BAŞKANI:
   1. Akademik danışmanın vekilidir.
   2. Topluluk başkanvekili veya yardımcısı yoktur.

 

 1. Topluluk başkanı değişikliği şu süreçte uygulanır; görevdeki başkan, yerine düşündüğü adayı, akademik danışmana sunar. Akademik danışmanın yeni başkan adayını kabul etmesi durumunda, yeni başkan yönetim kurulu üyelerine açıklanır. Daha sonra da bütün üyelere açıklanır.
 2. Akademik danışmandan sonra en yetkili kişidir.
 3. Yönetim kuruluna ve topluluk üyelerine başkanlık eder.
 4. Dönem içerisinde yapılacak olan etkinlikler ve faaliyetlerin planlamasını hazırlar.
 5. DENETLEME KURULU:
  1. Akademik danışman ve Topluluk başkanından oluşur.
  2. Mezun üyelerin; Topluluğu lekeleyecek hareketlerde bulunması durumunda, üyelikten çıkarılmasında yetkilidir.
  3. Fahrî üyelerin seçiminde ve çıkarılmasında yetkilidir.
  4. Tüzük değişikliğinde yetkilidir.
 6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:
  1. Yönetim kurulu üyesi; Topluluk başkanı ve yönetim kurulu tarafından, Topluluğu yönetmek ve Topluluk faaliyetlerini daha rahat yürütmek için; Topluluğun amaç ve ilkelerini benimseyen, özveriyle çalışan, verilen görevleri eksiksiz yerine getiren üyeler içerisinden seçilir.
  2. Yönetim kurulu üyeliğine önerilen aday; mevcut yönetim kurulunun salt çoğunluk oyları ve akademik danışmanın onayıyla yönetim kuruluna alınır.
  3. Akademik danışman ve başkandan sonra en yetkili organdır.
  4. Başkanın verdiği sorumluluklar çerçevesinde Topluluğu bir adım öteye götürmeye çabalar.
 7. ÜYE SORUMLUSU:
  1. Ana hedefi topluluk üyelerinin Çanakkale Muharebeleri konusunda bilgilendirmektir.
  2. Topluluk üyelerine sıkça kitap okutup takip eder.
  3. Üyelerle araştırma ve bilgilendirme gezileri yapar.
  4. Üye formlarını gözden geçirir.
  5. Üyelerin form bilgilerini bilgisayara aktarır ve arşivler.
  6. Üyelerin geniş anlamda takibini yapar.
  7. Tanıtım masalarının açılmasını ve tanıtım masalarında görev alacak üyeleri belirler.
  8. Konferans, toplantı vb. programlarda program görevlilerini belirler.
  9. Gerekli durumlarda istenen üyenin bilgisini hazırlar.
  10. Faaliyetlerdeki katılım listelerini tutar.
  11. Faaliyet katılım listelerini rapor halinde arşivler.
  12. Mezun ve fahrî üyelerin bilgilerini düzenler, arşivler; onlarla iletişimi sağlar.
  13. Topluluk odasının düzen, intizam ve oda etkinlikleri sorumlusudur.
  14. Topluluk odası nöbetçilerini düzenler, takip eder ve oda nöbetçileriyle toplantı yapar.
 8. ARŞİV SORUMLUSU:
  1. Topluluğun bütün malzemeleri, eşyaları, bilgi kayıtları vb. maddi her şeyi “Arşiv Sorumlusu” düzenler ve takip eder.
  2. İlgili sorumluların düzenlediği arşivleri kontrol eder ve diğer sorumluların arşiv konusunda yaptıklarını takip eder.
  3. Topluluk kütüphanesini düzenler ve takip eder.
 9. MALÎ İŞLER SORUMLUSU:
  1. Topluluğun finansal anlamdaki tüm işlerini düzenler ve takip eder.
  2. Topluluğun tüm harcamalarını takip eder ve kayıt altına alarak arşivler.
  3. Odanın ihtiyaçlarının (yiyecek, içecek, malzeme, temizlik vb.) giderilmesini sağlar.
  4. Topluluk faaliyetlerini; destekleyici kurum ve kuruluş teminini düzenler ve takip eder.
  5. Topluluk için malî destekleyici işlerini düzenler ve takip eder.
 10. SANAL ÇSATT SORUMLUSU:
  1.  Topluluğun sosyal paylaşım sitelerindeki (Facebook, Twitter, İnstagram, Google+) sayfa ve gruplarının güncellenmesi
  2. Topluluğun sanal ortamdaki iletişiminin sağlanması
 11. BİRİM SORUMLULARI:
  1. Ana hedefi Topluluk üyelerini Çanakkale Muharebeleri konusunda bilgilendirmektir.
  2. Topluluk üyelerine Çanakkale Muharebeleri ile ilgili sıkça kitap okutturup takip eder.
  3. Üyelerle araştırma ve bilgilendirme gezileri yapar.
  4. Topluluğun bünyesinde bulunan alt birimleri yönetir.
  5. Topluluk başkanının verdiği görevler çerçevesinde birimi yönetir.
  6. Tüm birimler Topluluğun amacı ve ilkeleri çerçevesinde faaliyet yapar.
  7. Topluluğumuz bünyesinde 7 birim bulunmaktadır.
   1. Araştırma ve Yayın Birimi:
    1. Çanakkale Muharebeleri ile ilgili yazar ve araştırmacıların takip edilmesi ve iletişim kurulması
    2. Sitemizdeki Çanakkale Muharebeleri ile ilgili bilgilerin güncellenmesi
    3. Çanakkale Muharebeleri ile ilgili kaynakların güncel olarak taranması ve Topluluğa kazandırılması
    4. Topluluk üyelerinin bilgi konusunda yetiştirilmesi ve yeterliliğinin takip edilmesi
    5. Birimin çalışmalarının tutulduğu arşivin düzenlenmesi
    6. Belirlenen konularda araştırma yapılması ve bu araştırmaların kullanılır kaynaklara dönüştürülmesi
    7. Topluluğun “Şehit’ten Kale’ler” adlı dergisinin hazırlanması ve çıkarılması
    8. Topluluğun “Şehit’ten Kale’ler” adlı dergisinin dağıtılması
    9. Topluluğumuzun hazırladığı yayınların düzenlenmesi ve takip edilmesi
    10. Topluluk üyelerine araştırma yazıları dağıtılması, üyelerin hazırladığı araştırma yazılarının düzenlenmesi ve takip edilmesi
    11. Topluluk etkinliklerinde Topluluk yayınlarının sergilenmesi
    12. Topluluk odamızdaki Araştırma ve Yayın Birim Panosu’nun düzenlenmesi ve güncellenmesi
   2. Basın-Halkla İlişkiler Birimi:
    1. Topluluk haberlerinin düzenlenmesi, basına bildirilmesi ve güncel olarak takip edilmesi
    2. Topluluk odamızdaki “Basın Panosunun” güncellenmesi
    3. Çanakkale Muharebeleri ile ilgili haberlerin güncel olarak takip edilmesi
    4. Topluluk sitesindeki basında Topluluk Bölümü’nün güncellenmesi
    5. Topluluk etkinliklerine basın mensuplarının çağırılması ve etkinlik süresince ilgilenilmesi
    6. Anlık röportajlar ve anket tarzı röportajlar yapılması
   3. Bilişim Birimi:
    1. Topluluk internet sitesinin düzenlenmesi ve güncellenmesi
    2. Topluluk internet sitesindeki diğer birimlerle ortak olan bilgilerin güncellenmesi
    3. Topluluk etkinlikleri ve haberlerinin duyurulması ve sanal ortamda paylaşılması
    4. Topluluk tanıtımı ve faaliyetleri için videolar hazırlanması
    5. Topluluk tanıtımı ve faaliyetleri için afiş, broşür vb. hazırlanması
    6. Topluluk odamızdaki bilgisayarın bakımının yapılması ve içerisindeki bilgilerin arşivlenmesi
    7. Topluluğun elektronik malzemelerinin düzenlenmesi ve muhafaza edilmesi
    8. Topluluk etkinliklerinde teknik destek sağlanması
    9. Topluluk etkinlikleri için hazırlanan afişleri asılması ve duyuruların yapılması
    10. ÇSATT üye kartının çıkarılması
    11. ÇSATT üye formunun düzenlenmesi
    12. Topluluk etkinliklerin de kullanılacak fon müzikleri vb. malzemeleri düzenlenmesi ve arşivlemesi
   4. Fotoğrafçılık Birimi:
    1. Topluluk etkinliklerinde fotoğraf çekilmesi, video kayıtlarının alınması ve fotoğraf, videoların arşivlenmesi
    2. Topluluk etkinliklerinde görevli olanların dışındakiler tarafından çekilen fotoğraf ve video kayıtlarını toplanması ve arşivlenmesi
    3. Topluluk ile ilgili yapılacak tanıtım, faaliyet vb. videolara fotoğraf desteği sağlanması
    4. Topluluk odasındaki Fotoğrafçılık Birimi Panosu’nun her hafta yapılan etkinliğe göre güncellenmesi
    5. Çanakkale Muharebeleri’nin orijinal fotoğraf ve videolarının arşivinin oluşturması
    6. Fotoğraf sergileri düzenlenmesi
    7. Topluluk sitesindeki savaş fotoğraflarının güncellenmesi
    8. Topluluk sitesindeki faaliyetlerimiz ile ilgili fotoğrafların güncellenmesi
   5. İngilizce Birimi:
    1. Çanakkale Savaşları’ndan bu güne gelen İngilizce metinlerin Türkçe ‘ye çevrilmesi
    2. Bu belgelerden çevrilen yazılarla kitap, broşür vb. çıkarılması
    3. Topluluk sitesindeki ilgili bölümlerin düzenlenmesi ve takip edilmesi

 

 1. Şiir Tiyatro Birimi:
  1. Her dönem tiyatro oyunu sergilemek
  2. Toplulukta tiyatroya ilgili olan ve hevesli üyeleri bu birim altında birleştirmek
  3. Her hangi bir programımızda oyunca, doğaçlama yapmak
  4. Gerektiğinde başka yerlerde tiyatro oyunlarımızı sergilemek
  5. Tiyatro kostüm ve dekorları ayarlamak
  6. Bu malzemeleri korumak
  7. Her dönem şiir dinletisi sergilemek
  8. Toplulukta şiire ilgisi olan ve şiir okuyabilen üyeleri bu grup altında birleştirmek
  9. Gereken programlarda şiir, yazı okuyacak üyeleri görevlendirmek
  10. Şiir arşivi oluşturmak
  11. Grup üyelerini şiir yazma konusunda heveslendirmek
  12. Gerektiğinde başka yerlerde şiir dinletisi gerçekleştirmek
  13. Dinleti dekor ve malzemeleri ayarlamak
  14. Topluluk sitesindeki şiir linkini güncellemek
 2. Osmanlıca Birimi:
  1. Çanakkale Muharebeleri’nden günümüze gelen Osmanlı Türkçesi metinlerinin günümüz Türkçesine aktarılması
  2. Bazı çevrilmiş olan belgelerden kitap, broşür vb. kaynaklar oluşturulması
  3. Muharebe alanlarında bulunan Osmanlıca Türkçesi yazıları günümüz Türkçesine aktarılması
  4. Sitemizdeki ilgili alanların güncellenmesini sağlamak
 3. DİSİPLİN KURULU:
  1. Topluluk başkanı ve Üye Sorumlusu ‘ndan oluşur.
  2. Topluluk amaç ve ilkelerine uyulmayan durumlarda Yönetim Kurulu ’nun aldığı kararları uygulamaya geçirir.

 

 

 

 1. ÜYELİK
  1. NORMAL ÜYE:
   1. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ’nde öğrenim gören her öğrenci, Topluluğumuza üye olabilir.
   2. Gerek Topluluk odasına gelerek gerekse belli zamanlarda açtığımız tanıtım masalarında üye formunu doldurup Yönetim Kurulu ‘na sunmasıyla üye olabilir.
   3. Daha önce üye olan öğrencilerin; her öğretim yılı başında tekrar üyelik formunu güncelleyerek üye olması gerekmektedir.
   4. Topluluğun amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmayı kabul eden her öğrenci Topluluğa üye olabilir.
   5. Disiplin cezası almış ve/veya yüz kızartıcı suç işlemiş öğrenciler Topluluğa üye olamaz.
   6. Herhangi bir yasa dışı örgütle bağı olan kişiler Topluluk üyesi olamaz.
   7. Şartların herhangi birini sağlamayan kişiler Topluluk üyesi olamaz.
   8. Topluluktan mezun olmuş üyeler, istedikleri takdirde üye kayıtlarını yenileyebilirler.
  2. MEZUN ÜYE:
   1. Üniversitemizden mezun olana kadar Topluluğumuzda üyelik şartlarını aktif bir şekilde yerine getiren üyeler “Mezun Üye” olma hakkını kazanabilir.
   2. Topluluk üyemize “Mezun Üye” unvanı verilebilmesi için Üniversitemizden mezun olana kadar Topluluğumuzda üyelik görevini sorunsuz bir şekilde sürdürmesi gerekmektedir.
   3. Topluluk üyelerinden “Mezun Üye” unvanı verilecek olanlar Topluluk Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından belirlenir.
   4. Mezun Üye unvanını alan bir mezun; hayatının devam eden sürecinde; siyaset, maddi ve manevi menfaat vb. nedenlerle Topluluğu lekeleyecek hareketlerde bulunursa Yönetim Kurulu; “Denetleme Kurulu’na” başvurur ve kurul sözcüsü olarak Topluluk Başkanı bu tür eylemlerde bulunan mezun üyenin “Mezun Üye” unvanını elinden alır.
   5. Mezun Üye unvanını almış mezunlar; Topluluk Başkanı ve Yönetim Kurulu’na tâbidir. Alınan kararlara aynen uyar ve kabul ederler. Eğer bir sıkıntı olduğunu düşünürlerse muhatapları sadece “Topluluk Akademik Başkanı” ve “Topluluk Başkanı” dır.

 

 1. FAHRÎ ÜYE:
  1. Kişilere bağlı kalmadan Topluluğa yardımcı olan, ihtiyaçlarını karşılayan Topluluk üyeleri dışındaki kişilere verilebilir.
  2. Ancak siyasî hiçbir kurumla bağı olmayan kişiler  “Fahrî Üye” olabilir.
  3. Fahrî Üye” Yönetim Kurulu teklifi; Denetleme Kurulu onayı ile verilebilir.
  4. Fahrî Üyeler, etkinliklere sadece davet ile gelebilirler.
  5. Fahrî Üye olan bir kişi; Topluluğu lekeleyecek siyaset, maddi ve manevi menfaat vb. hareketlerde bulunursa Yönetim Kurulu “Denetleme Kurulu’na” başvurur ve alınan kararla birlikte kişinin Fahri Üyeliği elinden alınır.

 

 1. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ VE ÜYELİKTEN ÇIKARMA
  1. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:
   1. Her üye istediği zaman üyelikten çıkma hakkına sahiptir.
   2. Üyelikten çıkmak isteyen üye, Topluluk Başkanı veya Yönetim Kurulu ile iletişime geçip üyeliğini sonlandırabilir.
  2. ÜYELİKTEN ÇIKARMA:
   1. Yasalarda belirtilen yüz kızartıcı suçları işleyen üye Topluluk’tan çıkarılır.
   2. Üniversitemizde disiplin cezası alan üye Topluluk’tan çıkarılır.
   3. Topluluk içerisinde bölücü, siyasi, dini ve etnik propaganda yapan üye Topluluk’tan çıkarılır.
   4. Topluluğun düzenlediği etkinliklerde amaç dışı söylem ve fiillerde bulunan üye Topluluk’tan çıkarılır.
   5. Topluluğun amaç ve ilkelerine aykırı davranan üye Topluluk’tan çıkarılır.
   6. Herhangi bir sebeple Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile ilişkisi kesilen üye Topluluk’tan çıkarılır.
   7. Topluluğun huzurunu bozacak eylemlerde bulunan üyeler Topluluk’tan çıkarılır.
   8. Bir üyenin Topluluk’tan çıkarılmasına Yönetim Kurulu’nca karar verilir ve bu karar, Disiplin Kurulunca uygulanır.

 

 1. TOPLULUK İLETİŞİM KAYNAKLARI
  1. İNTERNET SİTESİ:
   1. http://www.canakkalesavaslari.gen.tr/
  2. E POSTA ADRESİ
   1.  csatt2003@gmail.com
  3. SOSYAL AĞLAR:
   1. https://facebook.com/Csatt2003
   2. https://twitter.com/Csatt2003
   3. https://instagram.com/Csatt2003
   4. https://plus.google.com/Csatt2003

 

 1. SPONSORLUK
  1. Topluluk; siyasî faaliyet içerisinde bulunmayan ve ahlakî olmak şartıyla her kurum, kuruluş ve işletmeden ayrıca maddi ve manevi beklenti, ikbâl, menfaat içinde olmayan tüzel veya özel kişilerin yapacağı aynî ve nakdi destekleri ( kitap, dergi, afiş, broşür basımı vb. konularda) kabul edebilir.
  2. Topluluk; üyelerinin menfaati için şehrimizdeki esnaflarla destek anlaşması yapabilir.
  3. Çanakkale Savaşları Araştırma ve Tanıtma Topluluğu; adını gerek Topluluk gerekse üyelerinin menfaati doğrultusunda diğer topluluklarla veya resmi, özel kurum-kuruluşlarla, özel ve tüzel kişiliklerle bazı etkinliklerde birleştirebilir.
  4. Sponsorluk teklifleri Topluluk akademik danışmanının başkanlığında yönetim kurulunda oylanarak salt çoğunluğa göre kabul veya reddedilir.

 

 1. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
  1. Her hangi bir durumdan dolayı tüzük değiştirilmek istenilirse “Denetleme Kurulu” onayına ihtiyaç vardır. Tüzük sadece “Denetleme Kurulu” nun oy çokluğu ile değiştirebilir.
 2. TÜZÜKTE BELİRTİLMEMİŞ DURUMLAR
  1. Bu tüzükte belirtilmeyen hususlar için “Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu” nun vereceği kararlar geçerlidir.

 

 1. YÜRÜRLÜK
  1. Akademik danışman ve Topluluk başkanının onayı ile yürürlüğe girer.